Hotel Ponte Sisto Rome Hotel Ponte Sisto Rome

LÄGE

GARAGE

Brist på parkeringsplatser och garage kan ofta vara ett stort problem, men inte hos Hotel Ponte Sisto. Här kan gästerna parkera i ett parkeringsgarage för en extra daglig avgift på 30 EUR på begäran i förväg och tillgänglighet.